Akcjonariusze

                                                                                                                                                                                                                 Gdańsk, 22.09.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21.10.2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 0800 do 1200, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 7245,  58 309 63 00, 58 309 69 20.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gdańsk, 14.10.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21.10.2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 0800 do 1200, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 7245,  58 309 63 00, 58 309 69 20.

 

                                                        Gdańsk, 05.11.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić, w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 12.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 72 45,  58 309 63 00, 58 309 69 20.