Self rating form for suppliers

Informacje o firmieKlasyfikacja branżowa

Zakres produktów

proszę dołączyć broszury lub inne mat. inf.

Osoby kontaktowe

Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu

Standardowe warunki w relacjach z klientami / dostawcami

proszę dołączyć odpowiedni plik

Warunki płatności