Kontakt

Zarząd

Administrator Systemów Informatycznych

Biura Kontraktacji

Dział Bezpieczeństwa Pracy, PPOŻ i Ochrony Środowiska

Dział Kontroli Jakości

Dział Organizacyjno - Personalny

Faktura Elektroniczna

Główny Dyspozytor Stoczni

Inspektor Ochrony Danych

Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pion Ekonomiczno Finansowy

Pion Produkcji

Pion Przygotowania i Realizacji Projektów

Promocja i Reklama

Rzecznik Etyki

Serwis Gwarancyjny

Szef Ochrony

Zakupy i Kooperacja

Zintegrowany Sysytem Zarządzania