Kontakt

Zarząd

Biura Kontraktacji

Dział Organizacyjno - Personalny

Dział Bezpieczeństwa Pracy, PPOŻ i Ochrony Środowiska

Dział Kontroli Jakości

Główny Dyspozytor Stoczni

Pion Ekonomiczno Finansowy

Pion Produkcji

Pion Przygotowania i Realizacji Projektów

Promocja i Reklama

Rzecznik Etyki

Serwis Gwarancyjny

Zakupy i Kooperacja

Faktura Elektroniczna

Inspektor Ochrony Danych

Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Administrator Systemów Informatycznych