Kontakt

Zarząd

Biura Kontraktacji

Biuro Organizacyjno - Personalne

Biuro Zakupów i Logistyki Dostaw

Dział Bezpieczeństwa Pracy, PPOŻ i Ochrony Środowiska

Dział Kontroli Jakości

Dział Zarządzania Infrastrukturą

Główny Dyspozytor Stoczni

Pion Ekonomiczno Finansowy

Pion Produkcji

Pion Przygotowania i Realizacji Projektów

Promocja i Reklama

Rzecznik Etyki

Serwis Gwarancyjny

Faktura Elektroniczna

Inspektor Ochrony Danych