Monitoring wizyjny oraz system kontroli dostępu

1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu – kontroli ruchu osobowego (SKD) w Remontowa Shipbuilding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) jest zapewnienie: ochrony obiektu portowego jakim jest Remontowa Shipbuilding S.A. (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia); ochrony zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie Spółki; ochrony informacji niejawnych; ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Materiały … Czytaj dalej Monitoring wizyjny oraz system kontroli dostępu