Kariera

Proces rekrutacji:

 • 1

  Wstępna selekcja otrzymanych aplikacji pod względem wymagań formalnych.

 • 2

  Rozmowa z kandydatem. Przekazanie najważniejszych informacji na temat firmy i oferty. Analiza kluczowych kompetencji i umiejętności kandydata.

 • 3

  Wybór kandydatów o kompetencjach w największym stopniu odpowiadających wymaganiom.

 • 4

  Opcjonalnie: Druga rozmowa z wybranymi kandydatami. Pogłębiona analiza kompetencji. Omówienie zakresu obowązków na stanowiskuoraz oczekiwań kandydata.

 • 5

  Wybór kandydata. Uzgodnienie warunków zatrudnienia. Dopełnienie wymagań formalnych (uzyskanie stosownych klauzul oraz danych koniecznych do sporządzenia umowy).

 • 6

  Zatrudnienie

Aktualne ogłoszenia o pracę:

Dla kandydatów do pracy

Specjalista ds. Personalnych
Kinga Majewska

tel: +48 58 309 67 33
kmajewska@remontowa-rsb.pl

Dla podwykonawców

Szef Kooperacji
Tadeusz Gut

tel: +48 58 309 60 01
tgut@remontowa-rsb.pl