Kierownik Wydziału Rurarsko-Zbrojeniowego

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób powstaje statek? Za pomocą jakich środków pojedyncze elementy blachy przekształcane są w przestronne promy lub solidne okręty? Pracując z nami możesz obserwować ten niezwykły proces na własne oczy, od momentu położenia stępki, poprzez wodowanie, aż do przekazania jednostki Klientowi.

Jesteśmy jedną z czołowych firm należących do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A., największej grupy stoczniowej w Polsce, która zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. Jako jedyna Stocznia w kraju możemy poszczycić się możliwością zaoferowania kompleksowych rozwiązań technicznych, których finalnym produktem są w pełni wyposażone, nowoczesne statki. W ciągu blisko 75 lat działalności zbudowaliśmy ponad 1000 jednostek!

 

Dołączając do nas, zyskujesz:

-różnorodne formy zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie;

-możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;

-dużą dozę odpowiedzialności i samodzielności w wykonywaniu obowiązków;

-stały rozwój kompetencji poprzez realizację ambitnych zadań;

-możliwość współpracy z największymi Armatorami i firmami z branży okrętowej;

-bogaty pakiet świadczeń socjalnych, a wśród nich m.in. bony towarowe 2x w roku, dofinansowanie do wypoczynku, świąteczne upominki dla dzieci, pożyczki mieszkaniowe;

-możliwość udziału w zawodowych szkoleniach wewnętrznych, finansowanie kursów specjalistycznych i udziału w konferencjach;

-satysfakcję z wykonywania pracy mającej realny wpływ na proces budowy statku i rozwój Stoczni;

-niespotykaną szansę na obserwację widowiskowych wodowań z bliska.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Wydziału Rurarsko-Zbrojeniowego

 

Do zakresu Twoich obowiązków należeć będzie:

-kierowanie pracą Wydziału i podwykonawców, ustalanie kierunków działań i podejmowanie w tym zakresie wiążących decyzji, mających na celu terminowy i wydajny przebieg zadań leżących w zakresie działań komórki organizacyjnej;

-kierowanie: montażem zbrojeń kadłubowych, czyli wstępnego wyposażenia jednostek na etapie do pierwszego malowania (przed wodowaniem), przygotowaniem statków do operacji wodowania, prefabrykacją rurociągów, montażem i uruchamianiem systemów okrętowych na jednostkach oraz obsługą systemów okrętowych podczas budowy, prób na uwięzi i prób morskich, aż do momentu przekazania jednostki Klientowi;

-zapewnienie obsługi w zakresie gięcia i cięcia rur oraz obsługi traserskiej i kompletacyjnej w zakresie nadzorowanej branży;

-nadzór nad terminowym wykonywaniem prac zgodnie z obowiązującym w Stoczni standardem jakościowym, dokumentacją techniczną i technologiczną, normatywami, a także warunkami kontraktu i przepisami Towarzystw Klasyfikacyjnych;

-nadzór organizacyjno-techniczny nad przebiegiem i postępem prac wykonywanych przez Wydział i kooperantów oraz realizacja skutecznych działań korygujących w przypadkach zagrożeń terminowych;

-zabezpieczenie środków technicznych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami działalności podległego Wydziału (w tym przepisami BHP);

-nadzór nad utrzymaniem ładu i porządku w obiektach i terenach Wydziału oraz na stanowiskach roboczych na budowanych jednostkach;

-decydowanie o podziale prac pomiędzy własną mocą produkcyjną a podwykonawcami, czynny udział w poszukiwaniu i typowaniu podwykonawców prac.

 

Aplikuj do nas, jeżeli:

-posiadasz wykształcenie wyższe techniczne;

-masz doświadczenie w branży okrętowej na podobnym stanowisku (minimum 7 lat, w tym 5 lat na stanowisku samodzielnym oraz 5 lat pracy w nadzorze nad pracownikami);

-bardzo dobrze znasz technologię budowy statków i jego systemów;

-biegle posługujesz się rysunkiem technicznym;

-znasz aktualnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne i przepisy towarzystw klasyfikacyjnych;

-posiadasz doskonałą organizację pracy, jesteś samodzielny i odpowiedzialny;

-znasz język angielski w stopniu bardzo dobrym;

-posiadasz wysokie kompetencje interpersonalne i zdolności przywódcze, potrafisz pracować pod presją czasu;

-jesteś gotowy do rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy w branży zgodnej z profilem działalności firmy.

 

Prosimy o zapoznanie się z naszą Klauzulą informacyjną oraz dołączenie do aplikacji wypełnionego Kwestionariusza osoby ubiegającej się o pracę.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę

Ładowanie