ANODA GALWANICZNA . AZN-K1-1 STOP CYNKU PN-86/E-05030/05