DWA PÓŁPIERŚCIENIE DO PRZESTEROWYWANIA SKOKIEM ŚRUBY CPP NA LINII WAŁÓW „OD BOX” FI ZEW=860 FI WEW=570 H=270 KAT.MAN (B204/1) 400,0