KLAPA ODCINAJĄCA AUTOMATYCZNA STEROWANA ELEKTRYCZNIE COD-1000X1800-EL230 STAL/316L KAT.ALWO K4-00 196,0