ŁĄCZNIK ( MIĘDZYNARODOWY POŻARNICZY ŁĄCZNIK LĄDOWY ) S 65 STAL PN-W-74018