ODWODNIENIE ŚCIENNE PŁYTKOWE G1X30 STAL N-64/03380 R05