OTULINA K-FLEX ST 13X12 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L’ISOLANTE K-FLEX