OTULINA K-FLEX ST 19X76 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L’ISOLANTE K-FLEX