OTULINA K-FLEX ST 25X22 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L’ISOLANTE K-FLEX