OTULINA K-FLEX ST 25X76 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L ISOLANTE K-FLEX 0,9