OTULINA K-FLEX ST 6X22 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L’ISOLANTE K-FLEX