OTULINA K-FLEX ST 6X8 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L’ISOLANTE K-FLEX