OTULINA K-FLEX ST 9X18 KAUCZUK SYNTETYCZNY KAT.L’ISOLANTE K-FLEX