POKRĘTŁO DO NAGRZEWNICY ELV ELV/V/C/F/H KAT.MARITEAM 16877 0,01