PRZYCISK – OSTRZEGACZ RĘCZNY POŻAROWY BF-510 WP-H ABS KAT.AUTRONICA 0,20